Kötelező 5000 forintos kamarai hozzájárulás


bprofit - Posted on 02 február 2012

Múlt év végén az adótörvényeket módosító 2011. évi CLVI. törvényben elbújtatva jelent meg a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása.

Ennek lényege, hogy a Magyar Gazdasági Kamara évi 5000 forintos hozzájárulásért minden vállalkozásról nyilvántartást kíván vezetni.
A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános lesz, az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.
Tessék mondani minek?
Jelenleg is elérhetők minden vállalkozás adatai az interneten (egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék, sőt a nonprofit szervezetek is). Nem ismerik azt a szabályt, hogy a fiktív számlák elkerülése érdekében rendszeresen használjuk ezeket a közhiteles nyilvántartásokat? Ezen kívül az állami adóhatóság honlapján is megtekinthetők a vállalkozások adatai különböző szempontok szerint (tevékenysége, létszáma, adószáma, áfa-státusza, stb.).
Külön-külön az interneten elérhető szakmai nyilvántartásokban szerepelnek a könyvelők, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek, közjegyzők, - nem is sorolom tovább. Ezen szakmák képviselőinek nagy része kötelező jelleggel valamely Szakmai Kamara tagja, (például: Könyvvizsgálói Kamara, Ügyvédi Kamara, Orvosi Kamara, Gyógyszerész Kamara, Közjegyzői Kamara, stb.) ahol nem kevés tagdíjat fizetnek. (A kamaráknak csak a rövid nevét soroltam fel, és nem is az összeset.)
Miért kellene fizetni a kereskedelmi és iparkamarának is, a nyilvántartásért? Erre a nyilvántartásra azért sincs szükség, mert már annyi helyen nyilvántartanak bennünket, hogy még soha nem sikerült két egyforma számot publikálni a vállalkozásokról, - minél több helyen van adat, annál biztosabb, hogy nem egyeznek egymással, - és a vállalkozások jelenleg is megtalálhatók az interneten.
Külön érdekesség, hogy a törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya. Ennek oka, hogy ők az agrárkamarához tartoznak. Közel 400.000 vállalkozásról van szó. Nem teljesen érthető a törvényből, hogy az agrárkamaránál vezetnek-e nyilvántartást a mezőgazdasági vállalkozásokról.
A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek kérni a területileg illetékes kamaránál a nyilvántartásba vételüket.
A már működő vállalkozások a törvénymódosítás hatálybalépését követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
A kamarai nyilvántartás az érintett vállalkozások alábbi adatait tartalmazza:
 a) név;
 b) székhely;
 c) telephely(ek);
 d) fióktelep(ek);
 e) főtevékenység;
 f) ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek);
 g) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás.
A könyvelők örülhetnek, lehet majd a kamarákhoz is módosításokat beküldeni az adminisztráció csökkentésének jegyében.
A törvénymódosítás értelmében a kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely a fenti adatokat tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a területi gazdasági kamara részére papíralapon benyújtotta, és az 5.000 forint kamarai hozzájárulást megfizette.
Az adatlapot megtalálhatják a www.mkik.hu honlapon.
A későbbiekben lesz majd lehetőség elektronikus beküldésre is.
A további években a kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül.

HÍRLEVÉL

Feliratkozás hírlevelünkre

Keresés